Điều Khoản Dịch Vụ

Created on 24 October, 2023Quy Định Và Hướng Dẫn • 435 views • 2 minutes read

**Bài Quy Định Sử Dụng Biolink của ViệtUID**

**1. Mục Đích của Biolink:**

Biolink của ViệtUID là một công cụ để tạo trang cá nhân trực tuyến, hiển thị thông tin và liên kết đến các trang mạng xã hội, dự án, hoặc thông tin cá nhân của bạn. Mục tiêu là tạo một trang cá nhân độc đáo và dễ dàng chia sẻ.

**2. Điều Khoản Sử Dụng:**

- Tất cả người sử dụng cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng của Biolink của ViệtUID.

- Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho bất kỳ người nào vi phạm các điều khoản này.

**3. Bảo Mật Thông Tin:**

- Người sử dụng chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của họ. Không chia sẻ mật khẩu với người khác và duy trì thông tin cá nhân an toàn.

**4. Hành Vi Cấm:**

- Các hành vi sau đây là cấm:

  a. Spam hoặc gửi thông báo không mong muốn.

  b. Tạo trang chứa nội dung bất hợp pháp hoặc vi phạm bản quyền.

  c. Cố gắng truy cập trái phép hoặc tạo phân khúc dịch vụ của chúng tôi.

  d. Sử dụng Biolink với mục đích gian lận hoặc lừa đảo.

**5. Nội Dung:**

- Người sử dụng phải tuân thủ pháp luật về bản quyền và không được đăng nội dung vi phạm bản quyền hoặc liên quan đến nội dung vi phạm pháp luật.

**6. Quản Lý Trang Cá Nhân:**

- Người sử dụng cần tự quản lý trang cá nhân của họ, bao gồm cập nhật liên kết và thông tin cá nhân.

**7. Cập Nhật Bài Quy Định:**

- Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật bài quy định sử dụng này và sẽ thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào.

**8. Liên Hệ:**

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tại [Liên Hệ Hỗ Trợ].

Chúng tôi hy vọng rằng bài quy định này sẽ giúp bạn sử dụng Biolink của ViệtUID một cách rõ ràng và an toàn. Chúng tôi đánh giá cao việc tuân thủ quy định sử dụng này và sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn cần.